2017

Elisabeth

2017

 

Under våren ägde studie-cirkel om brittiska så kallade ”machin” stamps rum, döpt efter skulptören Arnold Machin vilkens porträtt av Elisabeth II blev förlaga till frimärken.

 

Fyra medlemmar träffades vid sex tillfällen i klubblokalen för att studera det stora antalet varianter som finns på dessa märken.

Cirkeln var mycket givande för alla deltagare och det planeras en ny studiecirkel på vinter eller våren, troligen igen om brittiska frimärken.

 

Björn, Cirkelledare

Svenska Bandmärken II

2017

 

På våren träffades vi vid 6 tillfällen för att återigen studera svenska bandmärken i samarbete med NBV.

I anknytning till förra årets studiecirkel fortsatte vi med Postemblem och Gustav V, profil vänster - två

serier som bjuda på många olika varianter av vattenmärken, papperssorter och färger. Även plåtsprickor

försökte vi att hitta.

Som det visade sig förblev det ett större utmaning att bestämmer färgnyanser trots ett stor mängd märken

att jämföra med. Men för övrigt lyckades vi väl med klassificeringen och lärde oss en hel del om de olika

varianter som finns.

 

Stephan, Cirkelledare

© 2015-2018 Karlskrona Filatelistklubb · Nya Skeppsbrogatan 3 · 371 33 Karlskrona