Home

Karlskrona Filatelistklubb

***** En trevlig 2019 till er alla! ***** Utställningar och mässor se länk "Externa" *****

Öppettider

Kommande

Program

Byteshörnan

 

Att byta frimärken med varandra var förr det vanligaste sättet att utöka sina samlingar. Det borde vara fullt möjligt att återuppliva detta till exempel på onsdagarna i klubblokalen. I Medlemsförteckningen finns det angivet de aktuella samlingsområden ni var och en anmält.

Tag kontakt med någon eller några, ta med det ni kommer överens om och träffas för byte, köp eller sälj. Om platsen skall vara Klubb-lokalen och inte onsdagar passar så går det säkert att hitta andra lämpliga tidpunkter.

17/10 Vykortskväll

 

14/11 Klubbinformation

 

21/11 Vykortskväll

 

7/12 Julmåltid

 

12/12 Sista onsdagsöppet

 

9/1 Första onsdagsöppet

 

23/1 Klubbinformation

 

13/2 Vykortskväll

 

27/3 Klubbinformation och Vykortskväll

 

13/4 Vårmässa med auktion på Militärhemmet kl. 10-15

 

13/2 Vykortskväll

 

Varje Onsdag kl. 13.00-20.00

 

 

Möteslokal:

 

Nya Skeppsbrogatan 3

 

i Karlskrona

 

 

Klubben har egen klubblokal med ett stort filatelistiskt bibliotek. I klubblokalen är det öppet varje onsdag med sommaruppehåll juni-augusti. Klubbmöten hålls 5 gånger per år. Vi har också vykortskvällar nästan varje månad. Vid alla möten bjuder vi på fika och trevlig samvaro.

 

© 2015-2019 Karlskrona Filatelistklubb · Nya Skeppsbrogatan 3 · 371 33 Karlskrona